Działalność bez rejestracji – ustawa

Prowadzenie niezarejestrowanej działalności możliwe jest od 30 kwietnia 2018 roku. W art. 5 ust. 1 Prawo przedsiębiorców ustawodawca zamieścił następujący zapis:

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

W ustawie jest również zapis o przepisach przejściowych, które pozwalają prowadzić działalność bez rejestracji osobom, które nie wprowadziły działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach przed wejściem ustawy. Mówiąc najjaśniej jak się da: działalność nierejestrową mogą wykonywać także osoby, które w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 2018 r. nie były wpisane do CEIDG.

Mówi o tym ten zapis:

Art. 195. Przepis art. 5 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

Ile można zarobić na działalności bez rejestracji w 2019?

Kwota przychodu, do której nie musimy rejestrować działalności gospodarczej jest to połowa minimalnego wynagrodzenia, czyli 1125 zł brutto.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że mówimy o przychodzie i to należnym, poniżej dwa przykłady:

Przykład 1

Jesteś korepetytorem, jeździsz do klientów i uczysz ich angielskiego. W styczniu zarobiłeś już kwotę 1125 zł brutto, ale dzwoni do Ciebie klient, który chciałby się spotkać 31 stycznia, pieniądze (100 zł) dał Ci po spotkaniu, więc pomyślałeś, że zatankujesz samochód, bo i tak miałeś to zrobić i zostawiłeś 100 zł na stacji benzynowej, co niewątpliwie jest Twoim kosztem, bo dojeżdżasz do klienta, więc masz w tym miesiącu 1125 zł przychodu, ale 1225 zł dochodu, więc przekroczyłeś próg.

To nie oznacza, że za każdym razem każdy kto przekroczy kwotę 1225 zł przychodu miesięcznie poza np. etatem, powinien zacząć prowadzić działalność gospodarczą, a więc złożyć wniosek do CEIDG. Żeby była za taką uznana, muszą zostać spełnione przesłanki ustawowe (tzn. działalność zarobkowa jest wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły oraz posiada charakter zorganizowany).

Przykład 2

Jesteś budowlańcem. W styczniu zrobiłeś fuszkę za 1000 zł po robocie. Sąsiad Henio potrzebuje Cię do pomocy, a Ty się zgadzasz na to, że pod koniec stycznia razem potapetujecie duży pokój sąsiada. Henio jest na emeryturze więc się nie przelewa, po skończonej pracy da Ci część zapłaty 100 zł, a resztę 400 zł – w lutym. Wspomniana kwota 400 zł jest przychodem należnym za styczeń, czyli próg został przekroczony.

Działalność bez rejestracji a księgowość

Osoba prowadząca nierejestrowaną działalność ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierający sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia.

Działalność bez rejestracji a inne obowiązki

Inne ustawy i akty prawne mogą nakładać dodatkowe obowiązki, które należy wykonywać nawet w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowej (np. obowiązek posiadania kasy fiskalnej i uzyskania numeru NIP w przypadku wykonywania działalności wskazanych w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czy obowiązek spełniania odpowiednich wymogów sanitarnych w przypadku sprzedaży produktów spożywczych).

Nie ma obowiązku występowania o numer NIP, jednak można wystąpić o ten numer wypełniając formularz NIP-7. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach przepisy prawa mogą przewidywać konieczność uzyskania takiego numeru, np. kiedy mamy kasę fiskalną albo musimy być płatnikiem VAT.

Działalność bez rejestracji a faktury i rachunki

Klienci osób, które prowadzą działalność nierejestrowaną mają prawo oczekiwać faktury lub rachunku za sprzedany towar lub usługę – żądanie może być zgłoszone nawet do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty.

Faktura musi zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny, czyli numer faktury
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

Działalność nierejestrowana a podatek dochodowy

Dochody z działalności nierejestrowej są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. To rodzaj przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik rozlicza te przychody w zeznaniu rocznym PIT-36. Nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, a koszty działalności nierejestrowej mogą zostać odliczone od pochodzących z niej przychodów.

Czy warto prowadzić działalność nierejestrowaną?

Jeśli nie wiesz czy chcesz działać we własnym biznesie, jeśli świadczysz bardzo drobne usługi jak korepetycje czy tworzysz rękodzieło, np. stroiki florystyczne to naprawdę dobra opcja na dodatkowy dochód.

Kiedy już wiesz, że docelowo własny biznes to mogłoby być Twoje ciekawe źródło utrzymania i zastanawiasz się czy nie przekroczysz bardzo niskiego progu dochodu 1125 zł brutto nie zastanawiaj się i zakładaj działalność gospodarczą lub spółkę.

Spodobał Ci się wpis? Mam jeszcze więcej wartościowej wiedzy dla Ciebie.
Po zapisaniu się na newsletter znajdziesz się na wyjątkowej liście osób, które jako pierwsze dowiadują się o nowych treściach, narzędziach i innych materiałach, które przyniosą Ci korzyści, w budowaniu Twojej marki w internecie. Zero spamu, tylko konkrety.

1 Comment

 1. Marek 4 stycznia 2019 at 18:07

  Dziękuję za proste wytłumaczenie tematu. Podany dochód brutto to bardzo niski próg.

  Reply

Skomentuj, daj znać co o tym myślisz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *